902 229 009 - busdelaprevencio.treball@gencat.cat mailto:busdelaprevencio.treball@gencat.cat
 
Recursos Didàctics

Com apropar la prevenció de riscos laborals a l’alumnat? Per donar a conèixer els aspectes bàsics de la seguretat i la salut laboral i el valor de la prevenció entre el jovent, us oferim algunes eines per utilitzar a classe.

       
    Material didàctic    
    Videos NAPO    
Aquesta iniciativa parteix del convenciment que, per aconseguir a llarg termini una millora de les condicions de treball i consegüentment una reducció de la sinistralitat laboral, és imprescindible que els nois i noies que començaran a treballar els propers anys concebin la seguretat i la prevenció com dos valors inherents i imprescindibles del món laboral, que els faci adoptar una actitud responsable per ser bons professionals.
 
 

2009. Generalitat de Catalunya. Tots els drets reservats.